Ordliste

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

  • Farge

   Virkelig farge og opplevd farge. Opplevd farge virker lysere og sterkere på den malte flaten enn den virkelige gjør på en liten fargeprøve.

  • Fargesortiment

   Her oppgis farger som er ferdigblandet til såkalte lagerfarger. Som regel kan de ulike malingskvalitetene brekkes til en mengde ulike farger fra spesielle baser med brekkfarger (pigment) i butikk, ved hjelp av automatiske blandemaskiner.

  • Forblending

   Trefasade som er dekket med puss på nett eller stråmatte.

  • Fuktbalanse/dynamikk

   Beskriver hur lätt fukt kan transporteras ut och in ur underlaget och färgen.

  • Fuktkvote

   Den faktiske mengden fukt i et materiale.

  • Fuktmåler

   Et apparat som med ulike metoder måler treets fuktinnhold, for eksempel ved hjelp av elektrisk spenning.