Ordliste

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

  • Base/tynner

   Et malingsprodukt er basert på et bindemiddel og tynnet med et løsemiddel.

  • Beis

   Beis består av oppløselige fargepigmenter som er svært transparente og fargesterke. Som regel er lysbestandigheten dårlig hos beis, derfor brukes den bare innendørs.

  • Biocid

   Stoff med evne til å drepe organismer.

  • Blærer

   Blærer kan oppstå ved maling på for eksempel solvarme eller altfor fuktige flater. Sammenlign linoljeblærer.

  • Blødning/blødende pigment

   Kan oppstå når et pigment ikke tåler et bestemt løsemiddel. Det kan da gi misfarging i overflaten.

  • Brandfarlighet

   Malingsprodukter som inneholder løsemiddel har ulik grad av brannfarlighet. Denne måles ved å fastsette flammepunktet (temperatur da gasser antennes av åpen flamme):
   Klasse 1 – Meget brannfarlig. Antennes ved temperaturer under +21ºC
   Klasse 2a – Brannfarlig, over +21ºC men under +30ºC
   Klasse 2b – Brannfarlig, over +30ºC men under +55ºC
   Klasse 3 – Over +55ºC til od med +100ºC.

  • Blandesystem

   Beckers sitt blandesystem heter Beckers Colour System og består av en digital reseptbank, blandemaskin og ristemaskin. Flere faktorer gjør at et lite fargeavvik kan forekomme mellom ulike brekkinger. Derfor bør om mulig all maling til et spesifikt objekt brekkes samtidig med maling fra samme produksjonsparti.