Sju argumenter for vannbasert farge

  1. Løsemiddelet er den eneste forskjellen


   Løsemiddelet i malingen fungerer som en bærer av pigmenter for å gjøre malingen malingsbar. I en løsemiddelfortynnet maling kan for eksempel bæreren være White Spirit. I en vannfortynnet maling er det vann.

   Når malingen tørker fordamper løsemiddelet og det tørre fargeskjiktet sitter igjen. Kvaliteten på fargeskjiktet blir derme det samme uansett hvilket løsemiddel som benyttes. Den eneste forskjellen er at vannfortynnet er vesentlig bedre for miljøet og har blitt utviklet med det aller siste av teknologi, noe som gir høy meget kvalitet.
  2. Vannfortynnet maling er skånsomt mot miljøet


   Hvert år males det cirka 100 000 småhus i Norge. Det går med cirka 50 liter maling.
   " 50 liter vannfortynnet maling inneholder 0 liter White Spirit
   " 50 liter løsemiddelholdig maling inneholder cirka 18 liter White Spirit. Denne White Spiriten danner like mye gifitg jordnære ozon som om en moderne bil kjører jorden rundt 2 ganger.
  3. Vannfortynnet maling for enklere rengjøring


   Vannfortynnede produkter gjør det mye enklere å rengjøre verktøy. Tørk av penselen med papir og skyll deretter av resten av malingen under kranen. Enklet og bedre for miljøet!
  4. Vanntynnbar maling for et bedre arbeidsmiljø


   Vanntynnede malinger er så godt som luktfrie, og dermed blir arbeidsmiljøet mye bedre. Dessuten akn du flytte inn i det malte rommet så snart malingen er avsluttet uten helsefare.
  5. Vanntynnet maling for barn og gravide


   Vanntynnede malinger innebærer normalt ingen risiko for barn of gravide. Så lenge bruksanvisningen følges skal ikke malingen påvirke barnet på en negativ måte. Lakk, maling og sprayprodukter som inneholder organiske løsemidlerskal ikke benyttes i rom der små barn og gravide er tilstede.
  6. Vanntynnede malinger for lengre vedlikeholdsintervall

  7. Mal med vanntynnet maling på løsemiddeltynnede malinger


   Du vet vel at du kan benytte en vanntynnet maling på en fasade som tidligere er malt med løsemiddelholdig maling?

  Kjenner du deg usikker så kontakt oss gjerne.