Vi skal male verden grønn

  Miljøet har en sentral rolle i Beckers virksomhet. Vi skal væra ledende på miljøområdet og ha en miljøtenkning i alt vi gjør. Brorparten av vår produksjon skjer i Nykvarn i en av Europas mest miljøvennlige fabrikker, og vi kan idag tillby flere miljømerkede produkterenn noen annen malingsprodusent i Europa. En av målsetningene for perioden 2012 til 2020 er å senke utslippet av CO2 med 50 prosent.

  Beckers Miljøpolicy:

  1. Utvikle og markedsføre miljøtilpassede produkter. Erstatte farlige substanser i produktene så langt dette er tekniskt mulig.
  2. Minimere miljøpåvirkningen fra våre produskjonsprosesser ved å ivareta naturresursser og gjøre prosessene mer lukkede.
  3. Minimere restprodukter og avfall.
  4. Lagre og distribuere våre produkter på en sikker måte og eftersteve minsket miljøpåvirkning fra våre transporter.
  5. Forsiker oss om at leverandørene oppfyller våre miljøkrav.
  6. Gi åpen og saklig informasjon om vårt miljø- og kvalitetsarbeid til ansatte, kunder og øvrige interessenter.
  7. Følge miljølover, forebygge forurensning og stadig forbedre vår virksomhet.
  Last ned PDF